Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Fagarbeider i helse- og omsorgssektoren

Helsefagarbeiderutdanningen gir bred kompetanse og kunnskaper innenfor mange fagområder. Dette gjør at helsefagarbeideren kan velge mellom flere ulike yrkesarenaer.

HMS og internkontroll

For å sikre gode og trygge helsetjenester er det ulike lover og regler som gjelder. En helsefagarbeider vil jobbe etter disse hver dag i det daglige arbeidet.

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?