Hopp til innhold

Fagartikkel

Å samarbeide

Som helsefagarbeider må du kunne samarbeide med flere for at brukerne skal få et tilpasset tilbud. Du må samarbeide med brukerne, de pårørende, kollegaene dine og eksterne personer og instanser.

Helsefagarbeidere på jobb. Foto.

For å være egnet som helsearbeider i jobb med ulike brukere krever det at du utvikler gode samarbeidsevner. Du må være kompetent til å ta ansvar, til å sette i gang tiltak og ta vare på kolleger rundt deg på en god måte. For å være egnet på jobb bør du også tenke gjennom hvordan du er privat. Internett blir mer og mer offentlig, og måten du uttrykker deg på og bruker sosiale medier, kan påvirke din yrkesutøvelse. En helsefagarbeider bør være godt skikket til jobben og være en god rollemodell for andre. Det kan føre til et dårlig samarbeid om du kritiserer andre yrkesgrupper eller kolleger på sosiale medier.

For å kunne samarbeide må du beherske språket og vise en interesse for at samarbeidet skal gå som forventet og til fordel for brukeren. Du må sette deg inn i hva dere skal samarbeide om, hvem som skal lede samarbeidet, og hva som er målet for samarbeidet. Og du må ta ansvar for din del av oppgavene dere har blitt enige om. Det er bruker som skal stå i fokus, og det er avgjørende for å fremme god helse at alle som samarbeider rundt en bruker, gjør oppgavene sine på en forsvarlig måte.

På Vg1 helse-og oppvekstfag lærte du hva begrepet tverrfaglig samarbeid betyr, og hvilke yrkesgrupper som kan være aktuelle å samarbeide med i framtidige yrker.

På Vg 2 skal du lære mer om de samarbeidspartnerne som er aktuelle når du arbeider som helsefagarbeider, og du skal lære noe om ditt ansvar for dette samarbeidet.

"Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framskritt. Å arbeide sammen er suksess." Kilde: Henry Ford

Tenk over

  1. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære om samarbeid? Diskuter i klassen din.
  2. Lag et tankekart som viser hva du kan om tverrfaglig samarbeid før du begynner med dette emnet.bb
    Sammenlign tankekartet ditt med fagstoffet fra Vg1 helse- og oppvekstfag. Er det fagstoff du trenger å repetere?
    Tankekartet kan tas fram når du er ferdig med emnet. Hva har du lært?
  3. Bruk bildene på siden som inspirasjon til en tekst om samarbeid i jobben som helsefagagarbeider.
Sist oppdatert 10.11.2017
Skrevet av Marit Smith Sørhøy, Wenche Heir og Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Arbeidsglede og samarbeid