Hopp til innhold

Fagartikkel

Et godt liv med nedsatt funksjonsevne

LK06

Vi ønsker å presentere ulike former for funksjonsnedsettelser og belyse hvilke muligheter og utfordringer disse gir.

Å leve med synshemming

Å se muligheter når du er bevegelseshemmet

Møt Katry som har cerebral parese


Å leve med sykdom

Utfordringer til deg

Oppgaver til filmen "Å leve med synshemming"

Se dokumentaren Å leve med synshemming Her møter du Kristine som har øyesykdommen Retinitis pigmentosa og er i ferd med å bli blind.

 • Kristina har lært seg ADL-ferdigheter på vanlig måte gjennom oppveksten. På hvilke måter kan sykdommen innvirke på hennes muligheter til aktiviteter i dagliglivet i tida framover?
 • Hvilken betydning tror du at håpet og et positivt syn på livet har for hvordan Kristine mestrer hverdagen?
 • Hvilke hjelpemidler og annen form for tilrettelegging er nyttige for at en blind person skal være mest mulig selvhjulpen i hverdagen? Du finner forslag til hjelpemidler på NAV Hjelpemiddeldatabasen.
 1. Hva er det første Kristine forteller nye folk hun møter?
 2. Hvorfor synes hun det er viktig å fortelle andre om sin synshemning?
 3. Hvilke utslag gir synshemningen hennes?
 4. Hvilke muligheter ser Kristine, til tross for synshemningen?
 5. Hvilken betydning har musikk for Kristine?
 6. Hvordan klarer hun å spille teater?
 7. Hvorfor er det viktig for henne å få barn så fort som mulig?
 8. Hvilken verdi har det å finne andre som har den samme diagnosen som deg selv?
 9. På hvilken måte viser Kristine at hun er positiv til at livet skal gå bra?
Oppgaver til filmen "Å se muligheter når du er bevegelseshemmet"
 1. Hva gjorde Lars tidligere?
 2. Hva skjedde med Lars?
 3. «Jeg regnet med at det skulle ordne seg som det alltid gjør» – hva tenker du om dette utsagnet?
 4. Hvilke nye interesser har Lars fått etter ulykken?
 5. Hva forteller denne filmen deg om å se muligheter?
Oppgaver til filmen "Møt Katry som har cerebral parese"
 1. Hva har Katry gjort?
 2. Hva handler boka om?
 3. Hva gjør Katry på aktivitetshuset?
 4. Hva er cerebral parese?
 5. Hva gjør Katry for å møte andre og få dekt behovet for sosialt fellesskap?
 6. Hvordan har Katry brukt sine ressurser?
Oppgaver til filmen "Å leve med sykdom"
 1. Hvordan forklarer legen forskjellen mellom mennesker når det gjelder å takle sykdom?
 2. Hva menes med å tone ned sykdommen?
 3. Hvorfor er mestring så viktig?
 4. Han sier «noen sykdom har jeg ikke fått». Hva mener han med det?
 5. Hvorfor er det viktig å tenke smått når man blir skadet?
 6. Hva menes med «frisk nok for livet»?
 7. Hva er forskjellen på en sykdom og en funksjonshemning?
Oppgaver til siden "Et godt liv- Nedsatt funksjonsevne"
 1. Se filmen øverst på denne sida. Hvilke tanker gjør du deg etter å ha sett den?
  Diskuter innholdet i filmen med klassen din.
 2. Gjør deg kjent med relasjonene du finner i lenkesamlingen.
 3. Hvorfor er det viktig for deg som barne- og ungdomsarbeider å ha kunnskaper om funksjonshemninger?
Sist oppdatert 08.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid og Lene Fossbråten

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger