Hopp til innhold

Film og filmklipp

Bofellesskap

På denne sida finner du filmer og oppgaver om det å arbeide i bofellesskap eller hjemme hos den som har behov for hjelp.

LK06

Helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg

Intervju med vernepleier – tema seksualitet

Veiledning av ungdom 1

Veiledning av ungdom 2

Utfordringer til deg

Oppgaver til filmen "Yrke: Helsefagarbeidere i åpen omsorg"
 1. Her forteller helsefagarbeideren at hans jobb er å hjelpe andre til selvhjelp. Hva betyr dette?
 2. Han forteller om en servicebedrift. Hva er det, hvem jobber der, og hva gjør de?
 3. Hva menes med at brukerne trenger hjelp i sosialiseringen?
 4. Hvem jobber sammen på denne arbeidsplassen?
 5. Hva er etiske spørsmål?
 6. Hvor kan helsefagarbeideren jobbe?
 7. Hva er veiledning?
 8. Hvilke egenskaper trengs når du skal jobbe i et bofellesskap?
 9. Hvilken betydning har klær i denne jobben?
 10. Hvordan kan du opparbeide gode relasjoner til brukerne?
 11. Helsefagarbeideren sier at det ikke er lurt å bli for privat, hva tror du han mener?
 12. "Å hjelpe mennesker gir en god følelse", sier han i filmen. Hvordan kjennes det å ha en god følelse?
 13. Å hjelpe noen med personlig hygiene er en arbeidsoppgave. Hvordan tror du det oppleves for brukeren? Hvordan tror du helsefagarbeiden opplever det?
 14. Denne mannen arbeider i et "bofellesskap". Hva er det?
 15. "For å få til en god relasjon må man gi av seg selv". Hva betyr det?
Oppgaver til filmen «Intervju med vernepleier»
 1. Hvorfor er det viktig å snakke om seksualitet uansett hvilket funksjonsnivå mennesker har?
 2. Hva er det som er spesielt med puberteten for denne brukergruppa, ifølge vernepleieren?
 3. Hvorfor tror du det kan være forskjell på hvordan familier prater om seksualitet?
 4. Hva menes med «seksualitet – ett av flere tema»?
 5. Hvordan veileder de ansatte i denne filmen om temaet seksualitet?
 6. Hvordan blir de ansatte veiledet om temaet seksualitet?
 7. Når vet vi at tiden er inne for å snakke om seksualitet?
 8. Hvor kan du finne informasjon om seksualitet?
Oppgaver til filmen "Målretta miljøarbeid" , BUA
 1. Hva kan du lære om mestring ved å se denne filmen?
 2. Hvorfor er mestring viktig?
 3. Hva er sammenhengen mellom mestring og selvfølelse?
 4. Hva er et dagsenter?
 5. Hvorfor er det viktig at alle aktiviteter har en målsetning?
 6. Hvordan bygges kompetanse og relasjoner?
 7. Forklar hva som skjer når de to spiller piano?
 8. Hva er taktilt?
 9. Hvordan kan personalet se brukerne?
 10. Hva menes med å være i relasjon til hverandre?
 11. Observer og diskuter det dere ser i sekvensen der det deles druer.
 12. Hva betyr tett personaloppfølging og «en til en».
 13. Hva er målet med å lage julehjerter?
 14. Se sekvensen om julehjerter og diskuter det dere ser.
 15. Gå sammen to og to og lag julehjerter. Én av dere er døvblind, den andre er en av personalet.
Sist oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid og Trine Merethe Paulsen

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger