Hopp til innhold

Film og filmklipp

Å bestemme over eget liv

På denne siden finner du en samlig av filmer og tekster om det å kunne bestemme over eget liv.

LK06

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål. (Lars Sandlie/ Høgskolen i Lillehammer, Wench Heir)

Brukermedvirkning og verdighet

Brukerstyrt personlig assistanse

Utfordringer til deg

Se filmene på denne siden og les fagstoffet du finner under relasjoner før du gjør oppgavene under.

Oppgaver til: Hva er brukerstyrt personlig assistent (BPA)?
 1. Forklar med egne ord hva brukerstyrt personlig assistanse er.
 2. Hvem kan få BPA?
 3. Hvilken lov er BPA hjemlet i?
 4. Hva står det i loven om BPA?
 5. Er det noen som vanskelig kan gjøre seg nytte av ordningen med BPA? Begrunn svaret.
 6. Hva tror du er fordelene med BPA? Begrunn svaret.
 7. Hvilke ulemper kan det være med BPA? Begrunn svaret.
 8. Bruk kunnskapen du har om BPA, og drøft påstanden: "Det er viktig å bestemme over sitt eget liv."
 9. Beskriv hva en hjelpeverge er.
 10. Tenk at du selv kom i en situasjon der du ble lam. Du måtte sitte i rullestol og trengte hjelp med alt du skulle gjøre. Hva ville vært viktig for deg i en slik situasjon?
 11. Følg lenken og se filmene "Brukerstyrt personlig assistanse" og "Brukermedvirkning og verdighet"
 • Hvilke tanker gjør du deg etter at du har sett filmen?
 • Skriv et sammendrag av innholdet i filmen.
Sist oppdatert 27.04.2017
Skrevet av Marit Smith Sørhøy, Lars Sandlie/Høgskolen i Lillehammer, Guri Bente Hårberg, Wenche Heir og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger