Hopp til innhold

Film og filmklipp

Universell utforming gir like muligheter

Universell utforming er viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta likeverdig i samfunnet. Mange produkter og ulike former for tilrettelegging som i utgangspunktet ble utviklet for personer med funksjonsnedsettelser, fungerer også godt for alle andre.

LK20LK06

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er universell utforming viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta likeverdig i samfunnet?
  2. Hvilke produkter kjenner du til, i tillegg til dem som nevnes i filmen, som opprinnelige ble utviklet som et hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelser?
  3. Hvordan kan universell utforming av miljøet være en fordel også for personer uten funksjonsnedsettelser? Gi eksempler.
Sist oppdatert 14.12.2020
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger