Hopp til innhold

Oppgave

Case: på jobb i ungdomsklubb

Dette er en case for fagarbeideren som skal forberede seg til yrkeslivet. Oppgaven kan løses alene eller i gruppe.

LK20
To studenter med Downs syndrom baker muffins på kjøkkenet. Foto.

Case

Du jobber i en ungdomsklubb for ungdom i alderen 10 til 15 år. Dette er en klubb for ungdom med ulike typer funksjonshemming, og flere av de som deltar på klubben, har ulike grader av psykisk utviklingshemming. Dette betyr at det er ganske stor variasjon blant ungdommene, både når det gjelder interesser og funksjonsnivå.

Ungdomsklubben tilbyr aktiviteter som musikk – de har instrumenter som kan lånes, ulike typer spill – både brettspill og spill som bordtennis og biljard. Det er også en gymsal og kjøkken i tilknytning til klubben, disse kan brukes ved behov. Du har fått i oppgave å lage en aktivitetsplan for klubben.

Spørsmål

  1. Hvordan vil du gå fram for å finne ut/kartlegge hvilke aktiviteter som kan være aktuelle?

  2. Hva skal være målet for aktivitetsplanen?

  3. Hvordan kan dere legge til rette for aktiviteter som inkluderer alle, og som alle mestrer?

Sist oppdatert 24.03.2022
Skrevet av NAKU
Rettighetshaver: NAKU

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger