Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (HS-BU Vg2) (LK06)

Vekst og utvikling

I dette emnet finner du fagstoff rundt vekst og utvikling i ulike aldre. Du skal kjenne til de ulike utviklingstrinnene, og du skal vite hvordan du best mulig kan bidra til at barn og ungdom utvikler seg på ulike måter.

Utvikling hos barn

Barns utvikling er forklart med ulike teorier. Du skal lære deg hvordan barn utvikler seg fra fødsel til voksen. Vi har noen forventninger til hva som skjer på de ulike utviklingsområdeneog aldersnivå.

Læringsressurser

Utvikling hos barn