Hopp til innhold

Fagstoff

Viktigheten av sang og musikk

Musikk er et språk barnet er født med. Som nybakt mamma og pappa snakker du med og du synger for ditt nyfødte barn. Ved å kommunisere ved hjelp av sang og «babbel» opplever barnet en måte å være i relasjon med andre på. Barnet kommuniserer og forholder seg til andre mennesker. Musikk er en kilde til glede og energi, og man kan bruke musikken på ulike måter.

Barn som spiller djembetrommer. Foto.

For å roe ned

Musikk er med på å skape en stemning. I barnehagen er det vanlig med hvilestund eller avslapping for de minste. For å få barna til å hvile kan vi godt bruke avslappende musikk. Vi ser at barna lukker øynene, slapper av i kroppen og blir preget av det de hører. Mange bruker også fallskjerm i slike settinger. Barna ligger på gulvet med ansiktet opp og får høre avslappende musikk mens de ser på fargene i fallskjermen som svaier opp og ned og lager behagelig luft i ansiktet til barna.

For å skape fart og bevegelse

Vi ønsker at barna skal få utvikle seg og bruke kroppen sin. Musikken kan bidra til å nå ulike mål man har for å fremme ulike typer utvikling. Eksempel på dette kan være i gymsalen, der barna skal stimuleres i å krype, krabbe, åle, hoppe, springe og klatre. Da kan man spille musikk som fremmer raske og aktive bevegelser. Raskt tempo og mye rytme i musikken skaper energi i kroppen, og barna opplever mer glede ved bevegelsene.

Sosiale relasjoner og mestring

Musikken i seg selv gir en glede, men den bringer med seg mye mer. Gjennom musiske aktiviteter gjør barn og voksne noe sammen. Barna blir sosialisert inn i en gruppe, og de lærer seg de sosiale reglene som er gjeldene når vi forholder oss til andre mennesker. Gjennom å få spille på ulike instrumenter i orkester eller som solist opplever barna mestring. Når barn mestrer, økes deres selvoppfatning – «jeg kan» og «jeg klarer». I barnehagens musikkultur er det ikke det avsluttende produktet som er sentralt. I musikk er du personlig skaper av noe der og da, og det er det sentrale. I tillegg kommer opplevelsen og responsen av det du skaper, fra andre.

Språkstimulering

En hverdag i barnehagen kan være fylt med mange kulturer, ulike språk og flere nasjonaliteter som skal møte hverandre i en eller annen form for kommunikasjon. Musikk er et verdensspråk med sine variasjoner innenfor sin kultur. Gjennom musikk greier vi å møte de ulike kulturene i et rom med felles glede og forståelse for at dette kan alle ta del i. Det å ha et felles språk som gir barn en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap, er viktig for barnet. Vi har alle følelse av puls, oppfatning av rytme, og dans kan være noe vi har felles.

Språket til et lite barn er i en enorm utvikling de første årene, og barn lærer ved hjelp av imitasjon fra miljøet rundt dem. Musikk inneholder elementer som vi mener er viktige når vi skal lære barn språk. Et ord eller en setning har en oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk. For barn som skal lære ett eller flere språk, vil musikken være et godt hjelpemiddel til å fremme god språkutvikling. Vi kan spille på rytmeinstrumenter, og for eksempel er de afrikanske djembene populære blant både store og små. Her lytter vi til rytmen i ordet, farten på rytmen og tuller med ord og lager andre nye ord med sin rytme. Det er noe alle kan være en del av. Barn føler at de mestrer – og når barnet mestrer, gir det en god selvfølelse, og barnet har det bra.

Musikk en opplevelse og kulturarv

I Rammeplan for barnehagen er musikk en del av et emne man kaller kunst, kultur og kreativitet. Fagområdet favner om det å få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Barnehagen kan formidle ulike sjangre og kulturer innenfor faget musikk. Det å gi barn kjennskap til jazz, klassisk, pop, rock og folkemusikk er en del av kulturarven vår.

Musikk er en opplevelse i seg selv!!

Utfordringer til deg

  1. Hvordan kan musikk være med på å fremme en stemning?
  2. Beskriv hvordan du vil bruke musikk til fysisk aktivitet og bevegelse.
  3. Hva betyr det at musikken i seg selv gir glede?
  4. Hvilken betydning har musikken for barns språkutvikling? Forklar.
  5. Hvordan kan vi bruke musikk for å gi barna mestringsfølelse?
  6. Hvorfor er det viktig at barna får kjennskap til ulike musikksjangre?
CC BY-SASkrevet av Henriette Almåsbakk Skogmo, Laila Katarina Olsen, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 27.06.2018

Læringsressurser

Musikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter