Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er drama?

All dramaaktivitet innebærer at man jobber med en eller annen form for fiksjon. Det vil si at vi jobber med noe som er oppdiktet. I drama lever man seg inn i oppdiktede situasjoner og i oppdiktede personer. Dette kalles agering.

Elever som leker teater i klassesituasjon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ulik betydning

Selve ordet drama har ulike betydninger og det kan bety «handling». I hverdagen bruker vi gjerne ordet når det har skjedd noe utenom det vanlige. Nyhetene bruker ofte ordet dramatisk om hendelser som ulykker og ran, altså noe problematisk eller konfliktfylt.

Drama går altså ut på å late som om man er en annen enn seg selv, og at man er i en annen situasjon enn den virkelige. Dette kan skje med tre ulike utgangspunkt:

 1. Gjenstander
  For eksempel later man som om et tau på gulvet er en elv. Eller så later man som, mimer at, man har et glass i hånden selv om man ikke egentlig har det.
 2. Situasjon
  For eksempel later man som man er i en jungel.
 3. Rolle
  Man later som man er en annen enn man egentlig er.

Det er dette som skiller en dramaøvelse fra en vanlig lek. For å kunne kalles en dramaøvelse må øvelsen ha et element av fiksjon og agering i seg.

Faget drama

Faget drama henger tett sammen med teater og med lek. For å forstå bedre hva dramafaget dreier seg om, kan det være nyttig med en kort sammenligning av drama, teater og lek.

Drama kan brukes for å lære om noe annet, for eksempel om vikingtiden. Det vil si at drama kan være en metode for å lære noe. Likevel bruker dramafaget mange av teknikkene og virkemidlene fra kunstformen teater. Derfor sier vi også at drama er et kunstfag.

Teater

Å spille teater er kort sagt det samme som vi har sett over: Skuespillerne later som de er noen andre enn de er i virkeligheten. Det som først og fremst skiller teater fra drama, er at på teater er det et publikum som sitter og ser på skuespillerne. Publikum går ikke inn i en rolle, de er seg selv. I mange dramaaktiviteter er alle deltagerne involvert samtidig i ageringen. I tillegg er det ikke alltid en forestilling som er målet for å holde på med drama.

Lek

Ser vi på hva lek er for noe, kan vi definere det som det å skape en egen verden med sine egne regler. Tenk over noen leker du kan. Det er lett å tro at lek er en helt fri aktivitet, men når man tenker over det, er det nesten ingenting som har så klare regler og grenser som lek. Fordi leken har så klare grenser, er det mulig å prøve ut ting i leken som man ikke har lov til i den virkelige verden.

Denne typen lek er naturlig for barn, og hvis du kjenner noen barn, har du sikkert sett at de på egen hånd har laget sine egne små rollespill. Kanskje har du også lagt merke til at de ofte snakker i fortid når de spiller. Man kan ofte overhøre barn si for eksempel «og så gikk du dit, og så gjorde jeg sånn» når de planlegger spillet. Det kan være et tegn på at barna vet at det de holder på med, er fiksjon. De vet at det er på liksom. Spillet er ikke virkeligheten, men det representerer virkeligheten. Virkeligheten gjenskapes ved hjelp av fantasien. Nettopp fordi det ikke er virkelig, er man fri til å utforske og bearbeide inntrykk, opplevelser og erfaringer i spillet.

I det dramatiske spillet kan man øve seg på atferd og reaksjoner som senere kan brukes i virkeligheten.

Agering

Sammenhengen mellom lek, drama og teater er tydelig: Man skaper en egen verden, et fristed, der man kan spille ut, agere, personer og situasjoner som kanskje ligner på det virkelige livet, men som ikke faktisk er virkelig. Det er en fiksjon. Gjennom å spille situasjoner og personer kan man lære noe om hvordan man kan takle tilsvarende situasjoner i den virkelige verden. Gjennom agering kan man «øve seg til livet».

For å oppsummere kan vi si at drama er et kunstfag der vi bruker virkemidlene fra teateret for å bearbeide temaer. Drama kan brukes som en metode for å lære.

Utfordringer til deg

 1. Hva betyr ordet drama?
 2. Hva betyr ordene fiksjon og agering (søk opp ordene dersom du ikke vet hva de betyr)?
 3. Hva skiller drama og teater?
 4. Hvilke likhetstrekk har drama og teater?
 5. Hva skiller drama og lek?
 6. Hvilke likhetstrekk har drama og lek?
CC BY-SASkrevet av Landslaget Drama i skolen (LDS) v/ Mette Nyheim , Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 31.01.2019

Læringsressurser

Drama

Fagstoff