Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Førskjemastadiet (4–7 år)

Lowenfeld mente at alle barn gjennomgår ulike faser i utviklingen av billedlige uttrykk.

Tegning av tre mennesker.illustrasjon.

Noen utvikler seg imidlertid raskt på grunn av stimulans, modenhet og miljø, mens andre bruker lengre tid. Derfor kan barn i samme klasse eller på samme alderstrinn ha kommet på ulike stadier. Inndelingen i stadier må ses på som en veileder og ikke som en eksakt norm.

I denne perioden skjer det mye i barnas tegneutvikling. Fordi barna blir mer opptatt av å gi de ulike tegneelementene bestemte former, blir det kanskje også mer interessant for de voksne å følge med og komme i dialog med barna under tegneprosessen.

Det er ikke alltid like lett å se hva tegningene skal forestille, men etter hvert blir innholdet tydeligere. Barna tegner ofte de samme formene og figurene gang etter gang. Barnet selv står også naturlig nok sentralt i motivvalget.

«Hodefotingen» er selve symbolet for dette tegnestadiet: en sirkel som skal være ansikt, og to streker til bein. Som regel skal hodefotingen symbolisere barna selv, men den kan også forestille andre personer, selv om de tegnes på samme måte.

Egosentrisk stadie

Det førskjematiske tegnestadiet blir også kalt det egosentriske stadiet, siden barna alltid tegner seg selv i sentrum og selvfølgelig også størst. Man sier gjerne at de tegner i verdiperspektiv: det som er viktig og betyr noe stort, tegnes mye større enn det i virkeligheten er. Barna oppdager nå også rommet, som ofte tegnes som en firkant med dem selv i midten.

Ifølge Lowenfeld springer en «ekte» barnetegning fra denne perioden ut fra en opplevd hendelse eller interesse som betyr mye for barnet. Han mener det er lett å skille slike tegninger fra dem som har blitt til ved at barna har sett etter andre. Førskjematiske tegninger kan ofte endre innhold mens de tegnes, slik at de først kan skildre én opplevelse og så gå over i en annen.

På dette stadiet er det viktig at barna behersker det tegnematerialet de bruker. Hvis man hele tiden innfører nye materialer, kan det bli et hinder for å uttrykke tanker og følelser i arbeidene. Tykke tempera- farger kombinert med pensel og store absorberende ark, slik at fargen ikke flyter utover, er bra for denne aldersgruppa. Gode fargestifter som ikke legger igjen overskytende voks på papiret, og hvite og ikke for glatte A3-ark er også bra. Bruk helst fargestifter uten papirhylser. Da kan barna bruke både de spisse endene og sideflatene. Store barnehageblyanter fungerer også godt og er et lettere materiale hvis man skal tegne detaljer.

Utfordringer til deg

  1. Samle noen tegninger laget av barn i denne aldersgruppen. Analyser bildene ut fra kunnskapen du får i teksten over.
  2. Hva er en hodefoting?
  3. Hva kjennetegner dette stadiet?
  4. Hvilke tegnesaker vil du anbefale for denne aldersgruppen?
Sist oppdatert 22.06.2018
Skrevet av Knut Høihjelle, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Lowenfeld sine tegnestadier

Fagstoff