Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tegneanalyse – førskjemastadiet

Kjetil på fire og et halvt år har med denne tegningen beveget seg inn i førskjemastadiet.

Barnetegning av fisker og fugler. Illustrasjon.

Førskjemastadiet. Kjetil 4 1/2

Bevisst forhold til tegningen

Kjetil på fire og et halvt år har med denne tegningen beveget seg inn i førskjemastadiet. Tegningen er ikke lenger en bevegelsesaktivitet, og Kjetil har nå et bevisst forhold til det han tegner, selv om noe i bildet ennå ikke er lett å tyde. Det røde hovedelementet er «jobben til pappa»: et rødt hus med dør og noe på veggen som sannsynligvis er vinduer. Selv om hodefotinger er de klassiske skjemaene for denne aldersgruppen, utgjør skjemaene her de tre fuglene. Kjetil var veldig opptatt av fugler på denne tida og greide nå å gi fuglene en bevisst form. Alle fuglene tegnes på omtrent samme måte, men med litt variasjon. På fuglen som sitter på taket, synes ikke vingene, men derimot beina. De er alle rovfugler med store, krumme nebb. Fargebruken er ennå ikke gjennomført bevisst, men fargen på huset stemmer med virkeligheten.

Sist oppdatert 01.02.2019
Skrevet av Knut Høihjelle

Læringsressurser

Lowenfeld sine tegnestadier

Fagstoff