Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tegneanalyse – rablestadiet

Denne tegningen av Terje på to år er typisk for rablestadiet.

Abstrakt barnetegning. Illustrasjon.

Rablestadiet

Blanding av tilfeldig og kontrollert rabling

Denne tegningen av Terje på to år er typisk for rablestadiet. Den er en blanding av tilfeldig og kontrollert rabling. Tegningen begynte med noen prøvende forskjelligartede streker og former. Disse er laget med forholdsvis lett trykk på fargestiften og uten særlig kontroll over bevegelsene. Etter å ha skiftet grep på fargestiften laget Terje to kraftige serier med svingrablinger. Her hadde tegningen mer preg av kontroll. Svingrabling er en motorisk bevegelse som innbyr til kraft og fart, noe som tydelig vises her. Rableseriene ble laget uten at stiften ble løftet fra arket. Tegningen inneholdt ikke typiske rundrablinger, men ble avsluttet med forsøk på å tegne to kontrollerte rundinger.

Sist oppdatert 01.02.2019
Skrevet av Knut Høihjelle

Læringsressurser

Lowenfeld sine tegnestadier

Fagstoff