Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å arbeide ergonomisk i barnehagen

I barnehagen kan det bli mange løft i løpet av en arbeidsdag. Dersom du ikke er bevisst på hvordan du skal løfte, kan du over tid utvikle muskel- og skjelettplager.

Et skjelett løfter en boks. Foto.

Ergonomi og ansvar for egen helse

Som arbeidstaker har du sammen med arbeidsgiveren din et ansvar for at du får bruke kroppen din så ergonomisk riktig som mulig. Det er også viktig å lære barna hvordan de bruker kroppen på riktig måte, helt fra de er små.

Vi mennesker er ulike og tåler ulik grad av belastning både fysisk og psykisk. Det er derfor viktig at arbeidsmiljøet er lagt til rette for den enkelte – så langt det er mulig.

Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket. Dårlige ergonomiske forhold er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær.

Dame bøyer i knærne for å løste en eske. foto.
Løft

Det er viktig å vurdere om løftet er nødvendig eller ikke. Når du jobber med barn, kan man unngå mange løft om man er bevisst på og tenker over hva barna kan klare uten å bli løftet.

«Feilbelastninger og stadig gjentatte bevegelser bør reduseres. Tunge og ensformig belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.»

Kilde: Arbeidstilsynet

Hovedregelen når vi løfter, er at vi skal bøye knærne og ha ryggen rett. I lenkesamlinga finner du filmer og fagstoffsider om hvordan man skal gjøre et løft.

Hjelpemidler

Det finnes en rekke hjelpemidler som kan gjøre det lettere å arbeide ergonomisk, blant annet

 • stellebord som man kan heve og senke
 • arbeidsbord som man kan regulere
 • ergonomisk utformede stoler
 • påkledningsbenk eller påkledningsstol

Les mer om Løfteteknikk

Små endringer kan hjelpe mye

I Modum kommune i Buskerud var ergonomi et satsningsområde i alle de kommunale barnehagene i 2009. Dette har resultert i en enklere og mer ergonomisk riktig arbeidsdag for de ansatte i barnehagene. Barna deltar mer ved at de selv selv krabber opp på stellebordet i stedet for å bli løftet. De barna som er store nok, står på krakken mens de får ny bleie.

I barnehagene i Modum ble det gjort noen små endringer som førte til at arbeidet ble mer ergonomisk riktig. De

 • flyttet noen skap og skapdører på stellerommet
 • laget benker, slik at barna rakk opp til vasken
 • kjøpte inn krakker som barna kunne stå på
 • erstattet barnesengene med madrasser for at de ansatte skulle slippe å bøye seg ned i sengene for å hente opp barna
 • kjøpte inn trillebord til å frakte tunge ting på, og vogn til å trille tunge sekker med bleier

Kilde: [1]

Utfordringer til deg

 1. Egenes Idrettsbarnehage ble kåret til Nordens ergonomisk beste bedrift i 2010. Bruk Internett og finn ut hvorfor de fikk denne prisen. Hva forteller bildene fra barnehagen deg?
 2. Sett deg inn i hvordan man skal løfte. Gå deretter sammen i grupper. Én løfter, mens de andre observerer og gir tilbakemelding på løftet.
 3. Om dere filmer hverandre når dere skifter bleier, leker med barna og lignende, og deretter ser på filmklippene sammen, kan dere bli mer bevisste på deres egne arbeidsstillinger. Finn passende situasjoner og prøv dette ut.
 4. Oppsøk en barnehage og se hvordan rom og utstyr er tilrettelagt for riktige arbeidsstillinger. Skriv en logg fra besøket.
 5. Bruk nettet og finn utstyr til barnehagen. Lag en skisse av et rom i en barnehage som tar hensyn til både barna og de voksnes ergonomi.
 6. Se filmene du finner på denne siden, og prøv ut stillingene som blir vist.


 1. 1«Fysioterapauten 12.09». Kristin Henriksen. kh2@fysio.no. 2009.
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Ergonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Å arbeide ergonomisk i barnehagenDu er her

Oppgaver og aktiviteter