Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Fagarbeider og arbeidstaker

En fagarbeider er en som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeiderfag. Arbeidstaker er en som jobber på en arbeidsplass.

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Ergonomi

Dette skoleåret skal du få kunnskaper om hvordan du kan bruke ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen. Du skal også ha gode nok kunnskaper om ergonomi til å kunne veilede barn og unge på dette området.

Læringsressurser

Ergonomi