Hopp til innhold

Fagartikkel

Familien

Familien utgjør den viktigste rammen rundt barnas oppvekst. Trolig er det ikke familietypen, men menneskene som omgir barnet, som avgjør hvordan barnet har det. At foreldrene har et godt sosialt nettverk og et godt forhold seg imellom, er viktig for trivselen og tryggheten til barna.

LK06
Familie på fem personer. Foto.

Forutsigbarhet viktig

Ofte vurderer vi familieformer ut fra det som er kjent for oss. Det vi selv kjenner som trygt, mener vi ofte er det beste for barn å vokse opp i. Å ha familie, slekt og venner i nærheten som man kan snakke med, og som stiller opp ved sykdom og kriser, er uvurderlig.

Samlivsbrudd

Forskning har vist at barn takler slike brudd godt hvis foreldrene samarbeider og legger til rette for at barna skal ha det bra etter at foreldrene har flyttet fra hverandre. Men særlig yngre barn er sårbare i en slik situasjon. Dersom samlivsbruddet er dramatisk og fører til uvennskap mellom foreldrene, kan det føre til varige og skadelige sår hos barna.

Barne- og ungdomsarbeideren

Som barne- og ungdomsarbeider er familien en viktig samarbeidspartner for deg. Du må fremstå på en måte som gjør at foresatte får tillit til deg. Du må ha tillit til at det kan være rett for andre å velge familieformer som du selv ikke ville valgt, og at barn kan ha det godt i disse familiene.

Barn kan blant annet vokse opp

  • med foreldre fra ulike kulturer
  • med foreldre som ikke er gift
  • med foreldre som er gift, eller som er registrerte partnere
  • med den ene av foreldrene
  • med den ene av foreldrene og stefar eller stemor
  • med foreldre og adopterte søsken
  • med den ene av foreldrene og hans eller hennes nye partner med barn fra tidligere forhold
  • i kollektiv med flere voksenpersoner og barn man ikke er i slekt med
  • hos fosterforeldre, adoptivforeldre, i barnevernsinstitusjoner eller hos slekninger

Utfordringer til deg

Gruppeoppgave: Familie og samliv

Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Einar Gjærevold og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag