Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Inneklima

For de fleste barn og unge er ikke inneklima noe helseproblem. Som barne- og ungdomsarbeider skal du likevel ta alle signaler på dårlig inneklima alvorlig og bidra til at dårlig inneklima blir rettet opp.

Mopp og bøtte. Foto.

Godt inneklima er viktig for at vi skal kunne holde oss friske. Inneklimaet er særlig viktig i bygg som brukes av barn og unge.

Ytre påvirkning

Selv om vi mangler kunnskap som gjør at vi kan fastslå med sikkerhet hvordan alle forhold i inneklimaet påvirker helsen vår, kjenner vi med sikkerhet til at det er sammenheng mellom helse og det å bli utsatt for visse stoffer. Det gjelder blant annet: sigarettrøyk (passiv røyking) radongass asbeststøv dyr husstøvmidd fukt mykotoksiner muggsopp

Symptomene på dårlig inneklima kan være mange, og av og til er det vanskelig å avgjøre om symptomene skyldes inneklima eller andre ting. Symptomene vi kan knytte til dårlig inneluft, er blant annet

 • unormal tretthetsfølelse
 • hodepine, hudirritasjon
 • irritasjon i øynene
 • irritasjon i de øvre og nedre luftveier
 • dårlig konsentrasjon.

Noen råd for bedre inneklima:

 • Ofte skyldes problemer med inneklimaet forhold i ventilasjonsanlegget. En kontroll av anlegget vil lønne seg dersom man er usikker på årsaken til problemene.
 • Temperaturen bør ikke overstige 22 grader i fyringssesongen. Innetemperaturen påvirker både avgassing fra ulike materialer, luftfuktigheten i rommet og følelsen av tørr luft. Temperaturen påvirker også veksten av mikrofiber og muggsopp.
 • Bedre renhold gir også bedre inneklima, siden støv og skitt blir vasket bort og erstattet med rene flater. Det fører til mindre støv og bedre luftkvalitet i rommet.
 • Unngå teppegulv. Det er svært vanskelig å få opp alt av støv, pollen og matrester fra dem. Dessuten blir luften ofte litt for tørr der det er teppegulv.
 • Ikke tillat røyking i bygget.
 • Luft godt i alle rom, gjerne to ganger om dagen i 10–15 minutter. Dette øker vanligvis luftfuktigheten og senker innetemperaturen.
 • Unngå at dyr kommer inn i bygget, både fordi de drar inn skitt og støv, og fordi barn kan være allergiske mot dyrene.
 • Bruk innesko. Det virker smussforebyggende.

Ta med barna ut i frisk luft mens du lufter i barnehagen eller skolen. På den måten får du bedre inneklima. Det finnes veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Den kan brukes som et oppslagsverk og som fordypning for deg som ønsker mer kunnskap om emnet. Om tema inneklima kan du lese mer hos Norges astma- og allergiforbund. Der finner du også fagstoff om uteluften.

Lover og forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

§ 19 Inneklima og luftkvalitet:

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.

Den relative luftfuktigheten i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.

Utfordringer til deg

 1. Hva menes med inneklima?
 2. Hvorfor er inneklima viktig?
 3. Sett opp en liste over råd for å få et bedre inneklima.
 4. Hvilke symptomer kan barn få dersom de oppholder seg i et dårlig inneklima?
 5. Fordypning: Les sidene 69–73 i veileder til forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole mv. Ta notater, og diskuter innholdet med andre som velger å fordype seg i dette.
Sist oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Oppvekstmiljø i Norge idag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter