Hopp til innhold

Oppgave

Elias lager en plan for ANT-arbeidet

På skolen der Elias jobber, ønsker de at barna og de voksne skal ha et bevisst forhold til tobakk og rusmidler. De har derfor bestemt seg for å sette ned en ANT-gruppe på skolen.

Gruppa skal legge fram et utkast til en plan for hvordan skolen skal arbeide med tobakk og rusmidler. Elias har blitt spurt om han vil sitte i denne gruppa.

Gruppas mandat er å lage en plan som inneholder forslag på følgende områder:

 • Hvilke regler vi skal ha for ANT i skolen.
  • Hvordan kan vi gjøre disse reglene mer synlige?
  • Hvilke konsekvenser skal gjelde dersom man bryter disse reglene?
 • Hvordan vi kan ta ANT-arbeidet inn i undervisningen.
  • Når og hvordan skal elevene få opplæring i ANT?
  • Hvem skal gi opplæringen?
  • Kan vi finne gode forslag til undervisningsopplegg?
 • Hvilke krav vi skal stille til de voksne som rollemodeller.

Lag et undervisningsopplegg der målsettingen er å gjøre elevene bevisste på at de har et valg når de blir tilbudt røyk eller rusmidler.

Sist faglig oppdatert 26.11.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Oppgaver og aktiviteter