Hopp til innhold

Oppgave

Elias lager en plan for ANT-arbeidet

På skolen der Elias jobber, ønsker de at barna og de voksne skal ha et bevisst forhold til tobakk og rusmidler. De har derfor bestemt seg for å sette ned en ANT-gruppe på skolen.

LK06

Gruppa skal legge fram et utkast til en plan for hvordan skolen skal arbeide med tobakk og rusmidler. Elias har blitt spurt om han vil sitte i denne gruppa.

Gruppas mandat er å lage en plan som inneholder forslag på følgende områder:

 • Hvilke regler vi skal ha for ANT i skolen.
  • Hvordan kan vi gjøre disse reglene mer synlige?
  • Hvilke konsekvenser skal gjelde dersom man bryter disse reglene?
 • Hvordan vi kan ta ANT-arbeidet inn i undervisningen.
  • Når og hvordan skal elevene få opplæring i ANT?
  • Hvem skal gi opplæringen?
  • Kan vi finne gode forslag til undervisningsopplegg?
 • Hvilke krav vi skal stille til de voksne som rollemodeller.

Lag et undervisningsopplegg der målsettingen er å gjøre elevene bevisste på at de har et valg når de blir tilbudt røyk eller rusmidler.

Sist oppdatert 26.11.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Oppgaver og aktiviteter

 • Elias lager en plan for ANT-arbeidetDu er her