Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeidsmiljøloven

Her finner du en kort innføring i arbeidsmiljøloven. Du finner hele loven på lovdata.no

LK06

Trygge arbeidsplasser

Loven skal sikre at det er trygt for arbeidstakere på jobben, og at ingen skal måtte utsettes for fysiske eller psykiske belastninger i forbindelse med arbeidet sitt. Ingen skal mobbes eller trakasseres, og arbeidstakerens verdighet skal ivaretas. Loven skal legge til rette for et ryddig ansettelsesforhold og sikre likebehandling og inkludering av alle arbeidstakere i arbeidslivet.

 1. Lovens formål er
  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for ansatte i norske bedrifter
  • å sikre full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 2. Loven gjelder for alle som sysselsetter arbeidstaker(e).
 3. Loven forplikter både arbeidstakerne og arbeidsgiverne:
  • Arbeidstakerne har arbeids-, lojalitets- og taushetsplikt.
  • Arbeidsgiverne har lønnsplikt og omsorgsplikt.
 4. Arbeidsgiveren har styringsrett på arbeidsplassen, men skal involvere de ansatte i viktige beslutninger. I tillegg skal alle parter respektere og overholde for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven, hovedavtalen og tariffavtaler i arbeidslivet.

Loven har disse kapitlene:

 1. Innledende bestemmelser
 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, herunder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bedriftshelsetjeneste
 4. Krav til arbeidsmiljøet
 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.
 6. Verneombud
 7. Arbeidsmiljøutvalg
 8. Informasjon og drøfting
 9. Kontrolltiltak i virksomheten
 10. Arbeidstid
 11. Arbeid av barn og ungdom
 12. Rett til permisjon
 13. Vern mot diskriminering
 14. Ansettelse mv.
 15. Opphør av arbeidsforhold
 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 17. Tvister om arbeidsforhold
 18. Tilsynet med loven
 19. Straff
 20. Avsluttende bestemmelser

Kilde: arbeidsmiljøloven

Utfordringer til deg
Oppgaver til «Arbeidsmiljøloven»
 1. Hvem gjelder arbeidsmiljøloven for?
 2. Hvorfor er det viktig at du kjenner til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven?
 3. Velg ett kapittel hver. Sett deg godt inn i kapitlet du har valgt, og lag en presentasjon som du framfører for resten av klassen din.
Sist oppdatert 20.08.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Lov- og regelverk