Hopp til innhold

Oppgave

Sara og barna tar vare på naturen

Når Sara og lærerne tar med seg elevene ut i naturen, ser de det som en viktig oppgave å lære barna regler for hvordan vi skal i ferdes i naturen. De bruker tid på å lære barna hva som er lov og ikke lov – det er for eksempel bare innenfor visse tidsrom på året at det er lov å brenne bål. De lærer også barna at de skal rydde etter seg før de reiser hjem.

LK06

Hvilke regler må Sara og barna følge dersom de skal lage mat ute i naturen?

Gå sammen i grupper og lag hver deres plakat (eller internettside) om naturvettregler.

Gruppe 1 lager en plakat som er tilpasset 1.–2. klasse.
Gruppe 2 lager en plakat som er tilpasset 3.–5. klasse.
Gruppe 3 lager en plakat som er tilpasset 6.–7. klasse.

Sammenlign plakatene. Har dere klart å tilpasse plakatene til målgruppa?

Hvordan kan man lære barna å rydde opp etter seg ute i naturen?

Tips
Søk gjerne på Internett og se hva du kan finne om naturvettregler.

Sist oppdatert 25.07.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Skolen som arbeidsplass