Hopp til innhold

Oppgave

Per Olov Enquist: Musikantenes uttog

Den svenske forfatteren Per Olov Enquist har skrevet både skuespill, noveller og romaner. Musikantenes uttog (1978) handler om framveksten av den svenske arbeiderbevegelsen. Miljøskildringa er hentet fra forfatterens egen oppvekst i et pietistisk miljø i Västerbotten.

Politi i konforntasjon med svenske arbeidere som demonstrerer på slottsbakken i 1917. Mannen med stokken Hjalmar Branting, som skynte seg fra Riksdagshuset for forsøke å roe ned den opphissede folkemassen.

Politi i konfrontasjon med svenske arbeidere som demonstrerer på slottsbakken i Stockholm i 1917. Mannen med stokken er politikeren Hjalmar Branting, her på veg fra Riksdagshuset for å forsøke å roe ned den opphissede folkemassen. I 1920 blei Branting den første sosialdemokratiske statsministeren i Sverige.

Noen av de mest kjente romanene til Per Olov Enquist er Legionärerna (1968), Musikantenes uttog (1878), Livläkarens besök (1999) og Lewis resa (2001).

Lær mer om forfatterskapet hans: Bokprogrammet spesial: Per Olov Enquist

Romanen Musikantenes uttog utspiller seg i et arbeider- og husmannsmiljø i Västerbotten i årene 1903–1910. Til denne gudfryktige utkanten kommer den sosialdemokratiske agitatoren Elmblad, en mann arbeiderne i bygda er fiendtlig innstilt til.

Oppgaver

Les kapittel 1 (s. 9–16) av romanen Musikantenes uttog. Svar deretter på spørmåla nedenfor.

 1. Hva tror du en "buring" er? Hva er det som gjør at gutten forstår at den mannen han møter, ikke er en buring? Hvorfor er det viktig for gutten å fastslå om mannen er en buring, en stockholmer eller en fremmed?
 2. Hvorfor tar gutten på seg oppdraget den fremmede mannen gir ham? Hvordan reagerer gutten på dette oppdraget?
 3. Gutten stopper bare ett sted på veien. Hvorfor er dette stedet viktig for ham? Hvilke andre eksempler finner du i tekstutdraget som viser at gutten er oppdratt i et strengt, pietistisk miljø?
 4. Gutten opplever et etisk dilemma. Hva går dette ut på?
 5. På s. 14 i kapittel 1 gjengis guttens tanker slik:
  "Tre lapper igjen. Han burde, tenke han. For sikkerhets skyld var det nok ikke så dumt. Å."
  Hvorfor tror du forfatteren bruker ufullstendige setninger i dette tekstutdraget?
 6. Hvilken avgjørelse er det gutten tar, og hvorfor gjør han det han gjør?
 7. Hvordan reagerer formannen på sagbrukskontoret da gutten kommer inn med de tre siste plakatene? Hvorfor reagerer formannen slik, tror du?
 8. Den svenske sosialdemokratiske bevegelsen tidlig på 1900-tallet hadde mye felles med arbeiderbevegelsen i Norge. Hva kan grunnen være til at de gudfryktige arbeiderne i Västerbotten opplevde sosialdemokratene som en trussel?
 9. Diskuter i klassen:
  • Hvordan blir innflyttere med fremmed bakgrunn tatt imot der dere bor?
  • Hvilke nye ideer og ideologier er det som provoserer "de innfødte" i din kommune?
  • Hvordan reagerer du selv i møte med det fremmede?
Sist faglig oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell