Hopp til innhold

Oppgave

Oppgave til novella "Att döda ett barn"

Den svenske journalisten og forfatteren Stig Dagerman (1923–1954) skreiv både sakprosatekster og skjønnlitteratur. Tekstene hans handler ofte om angst og skyldfølelse. Dagerman var påvirka av Kierkegaard, Kafka og de franske ekspresjonistene.


Denne videofortellinga er basert på Stig Dagermans novelle "Att döda ett barn". Fortellerstemmen tilhører den kjente svenske skuespilleren Stellan Skarsgård.

Les novella i norsk oversettelse: Att döda ett barn. Du kan også lese teksten i norsk oversettelse på s. 67–70 i den digitaliserte utgava av boka Spor: teori og tekster (Cappelen 1997)

Spørsmål til novella "Att döda ett barn"

 1. Hvilke hverdagslige gjøremål er unger, kvinner og menn opptatt med denne søndagsmorgenen?
 2. Hvorfor beskrives denne søndagsmorgenen som en ond dag?
 3. Mannen novella handler om, beskrives hele tida som en lykkelig mann. Hvorfor velger forfatteren av novella å beskrive ham slik, tror du?
 4. Hovedpersonen i novella har noe spesielt fore denne søndagen. Hva skal han gjøre?
 5. Hvorfor tror du denne mannen hele tida omtales som "mannen som skall döda barnet"?
 6. Hvilken farge har bensinpumpa mannen fyller bensin fra? Hva kan grunnen være til at pumpa har fått nettopp denne fargen?
 7. Beskriv været denne søndagsmorgenen.
 8. Hovedpersonen i novella beskrives slik:
  “Det är ingen ond man, han är glad och lycklig och innan han stiger in i bilen står han ett ögonblick framför kylaren som gnistrar i solen och njuter av glansen och doften av bensin och hägg."
  Hva tror du forfatteren vil få fram ved å presentere mannen slik?
 9. Mora til barnet som snart skal dø, ser at hun har sluppet opp for sukker. Hvilken konsekvens får dette?
 10. Hva roper faren til barnet idet barnet er på vei ut døra?
 11. Faren til barnet som skal dø, beskrives som “mannen som skall förlora sitt barn”. Hvorfor velger forfatteren denne betegnelsen i stedet for å gi ham et navn, tror du?
 12. Hva tenker barnet på mens det løper for å hente sukker?
 13. Hvorfor har forfatteren valgt å skrive om barnet at “ingen viskar till det att det bara har åtta minuter kvar att leva"?
 14. Leseren blir også fortalt at båten skal ligge der hele dagen og mange andre dager. Hvorfor blir båten bare liggende ubrukt i lang tid?
 15. I en actionprega fortelling ville forfatteren ha beskrevet situasjonen der barnet blir påkjørt, på en helt annen måte. Skriv et utkast til et slikt tekstavsnitt.
 16. “Tida leger alle sår” er et kjent ordtak. I denne novella hører vi at det ikke er sant at tida leger alle sår. Hvorfor ikke?
 17. Skyggen er et språklig bilde som er brukt ofte i denne novella. Hva kan være grunnen til det?
 18. Hvorfor beskrives stillheten som mannens fiende?
 19. Hva ønsker mannen seg mest av alt etter påkjørselen?
 20. I mange noveller bygger spenninga seg opp mot et klimaks i avslutninga. Dette høydepunktet er ofte samtidig et vendepunkt der konflikten eller problemet i novella får en overraskende og uventa løsning. I denne novella er det imidlertid ikke slik. Forklar hvorfor.
 21. Denne novella inneholder mange kontraster. Gi eksempler og forklar hvorfor du tror nettopp disse kontrastene er brukt.
 22. Novella er nokså ulik andre noveller i språk og form. Hvordan skiller den seg fra andre noveller du har lest?
 23. Sammenlikn anslaget i kortfilmen Att döda ett barn med innledninga til novella. Hva er likt? Hva er forskjellig?
Sist faglig oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale