Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Hold en tale til befolkningen i Vittula

Bygda Vittula har trommet sammen til fest. Du går inn i rollen som ordfører og skal holde en kort tale der du trekker fram de beste sidene ved bygda di. Formålet med talen din er å skape begeistring og overbevise folk i bygda om at dere bor på en fantastisk plass!

Mange bokstaver strømmer ut av munnen til ung kvinne- Manipulert fotografi.

Oppdrag

  1. Les utdraga fra Mikael Niemis roman Populærmusikk fra Vittula .
  2. Skriv talen og framfør den for klassen.

Bruk prinsippet om "den gylne hånda" når du skriver talen din.Prinsippet blei først brukt av de gamle greske retorene (talerne), men det er like nyttig i dag. "Den gylne hånda" vil si at du skal ha like mange momenter som det er fingrer på ei hånd. Da disponerer du innholdet slik:

  • innledning (ett moment)
  • hoveddel (tre momenter)
  • avslutning (ett moment)
Sist faglig oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Eva Walde Lund og Trude Løvskar

Læringsressurser

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell