Hopp til innhold

Oppgave

Skriveoppgave: Forestillinger om helvete

Nærbilde av en som skrive rpå tastatur. Foto.

Du skal skrive en tekst på ca. 600 ord om helvete på sidemål. Velg en av disse skriveoppgavene:

  1. Skriv en artikkel der du sammenligner middelalderens forestillinger om helvete med de forestillingene vi finner i norske medietekster i dag.
  2. Skriv et kåseri der emnet er helvete. Velg selv tittel og vinkling.
  3. Skriv et essay om samme tema.

Skrivetips

Sist faglig oppdatert 22.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Humanisme og renessanse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale