Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til typiske trekk ved folkeviser
  • kjenne til handlinga i folkevisa om Bendik og Årolilja
  • kunne sammenligne fortelleteknikk og verdisyn i denne folkevisa og i kortfilmen Inn i vårt mørke hus.
  • ha laga ei moderne folkevise og/eller en filmscene om forbudt kjærlighet