Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlign ei folkevise og en kortfilm om forbudt kjærlighet

I denne oppgava skal du sammenligne fortellemåte og verdisyn i folkevisa Bendik og Årolilja med kortfilmen Inn i vårt mørke hus.

Mørkhåret jente kryper ut av vindu. Foto.

Oppgave 1

  1. Beskriv fortelleteknikken i folkevisa Bendik og Årolilja.
  2. Beskriv fortelleteknikken i kortfilmen Inn i vårt mørke hus .
  3. Hva er hovedforskjellen i måten disse to historiene er fortalt på?

Oppgave 2

  1. Begge tekstene handler om to unge som er forelska, men ikke kan få hverandre. Hva har tekstene felles når det gjelder verdisyn?
  2. Hvordan skiller disse verdisynene seg fra verdisynet til majoriteten i det norske samfunnet i dag?

Oppgave 3

Kortfilmen slutter brått. Hvordan tror du det vil gå med Sara?

  1. Jobb sammen i små grupper. Skriv utkast til en sluttscene i filmen Inn i vårt mørke hus og framfør den for klassen i dramatisert form.
  2. Grunngi hvorfor gruppene valgte at filmen skulle ende nettopp slik.

Oppgave 4

Som alternativ til oppgave 3: Lag ei moderne folkevise med utgangspunkt i filmen Inn i vårt mørke hus. Bruk virkemidler fra tradisjonelle folkeviser.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell