Hopp til innhold

Oppgave

Sammenlign fire kilder om Svartedauden

De forestillingene vi har om hendelser som fant sted før vi ble født, basererer vi i stor grad på andres beretninger. Men hvor troverdige er disse beretningene egentlig?

LK06
Svartedauden. Maleri.

Disse fire kildene er beretninger om virkningen av pesten som rammet Norge og resten av Europa på 1300-tallet:

 1. Sagnet Jostedalsrypa
 2. Dokumentar om Svartedauen (Hvis du ikke har tid til å se hele dokumentaren, kan du danne deg et raskt inntrykk ved å se innledningen)
 3. Fagartikkel i Forskning.no: Svartedauden enda verre enn antatt
 4. Oppslagsverk Store norske leksikon: ødegård

Oppgave 1

 1. Hva er forskjellen på en beretning og en levning som historisk kilde?
 2. Hva er forskjellen på en primærkilde og en sekundærkilde?
 3. Er de kildene som er oppgitt ovenfor primærkilder eller sekundærkilder? Begrunn svaret.
 4. Hvilket formål har de fire beretningene?
 5. Kan vi se på et sagn som en historisk kilde? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 6. Hvilken beretning vil du si er mest troverdig? Tenk deg godt om, og begrunn svaret ditt.
 7. Hvilken beretning synes du ga deg dypest forståelse av det som hendte? Begrunn svaret.

Oppgave 2

Diskuter med en medelev:

 1. Sagnet om Jostedalsrypa har levd på folkemunne i flere hundre år. På hvilken måte er den konteksten vi leser teksten i i dag forskjellig fra den konteksten sagnet opprinnelig ble fortalt i?
 2. Hvordan er konteksten med på å styre vår forståelse av budskapet i sagnet?
Sist oppdatert 18.10.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale