Hopp til innhold

Oppgave

Tørk aldri tårer uten hansker

Frykt for pest og sykdom preger også mennesker i dag. Sykdommer som Aids og Ebola viser hvor sårbart livet er og setter vår omsorg for andre mennesker på prøve.

LK06

Den svenske skuespilleren og forfatteren Jonas Gardell har skrevet ei bok om aids-epidemien i et homoseksuelt miljø som han selv var en del av. Mange av vennene hans er nå døde. Boka danner grunnlaget for teaterforestillinga Mitt enda liv og TV-serien Tørk aldri tårer uten hansker, som blei sendt på NRK høsten 2013. Se anslaget til episoden. Se også intervjuet med Jonas Gardell i Søndagsrevyen: Tørk aldri tårer uten hansker

Oppgave1

  1. Hva forteller tittelen på TV-serien om folks angst for aidssyke i den tidsperioden TV-serien handler om?
  2. Hvorfor blei aidssyke behandlet på en annen måte enn andre dødssyke pasienter?
  3. Hvilke virkemidler brukes i filmklippet for å vise hvordan omgivelsene tar avstand fra den syke?
  4. Hvilke utfordringer stilles vi som mennesker overfor når pesten rammer oss, i følge Jonas Gardell?
  5. Det finnes mange myter om HIV og aids, og hvordan man kan bli kvitt sykdommen. Kjenner du til noen av disse? Hvis ikke, bruk søkeordene "myter" og "aids" i søk på Internett.
  6. Hvilke av disse mytene tenker du er mest destruktive?
  7. Hvordan ville du gå fram for å stoppe slike vandrehistorier?

Oppgave 2

Skriv en kort beretning i form av et sagn om hva som skjedde da pesten rammet en by eller en bygd i Norge i år 2030.

Sist oppdatert 18.10.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale