Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien skal du

  • ha kjennskap til eldre og nyere tekster som handler om døden, og dødens betydning for livet
  • kunne identifisere ulike fortellermåter og sammenlikne disse
  • forstå hvordan tekster er preget av samtidas tenkemåter
  • kunne beskrive hvilke verdier disse tekstene gir uttrykk for, og sammenlikne disse