Hopp til innhold

Fagartikkel

Historiske viser og ridderviser

Historiske viser og ridderviser er undergrupper av folkevisene våre. Ridderviser skildrer livet til riddere og hærmenn i middelalderen. Historiske viser handler om historiske personer og hendelser.

Hærmenn som sloss. Bildeteppe.

Slaget ved Roncevaux i 778 er motivet i dette bildeteppet som i dag finnes på Victoria and Albert Museum i London.

Ridderviser

Ridderviser skildrer livet til riddere og hærmenn i middelalderen, altså folk i de øvre sosiale lag i samfunnet. Det var ei stridsfylt tid, full av overfall, bruderov og drap, og det bærer visene preg av. Samtidig kunne visene også skildre kjærlighetsforhold. Ei viktig side ved disse visene er at de gir ei god innføring i tidligere tiders tenke- og væremåte, og de forteller om etikk og moral blant våre forfedre.

Bendik og Årolilja er ei av de mest kjente riddervisene. Visa handler om kjærlighet som varer utover dødens grenser. Ei annen kjent riddervise er Rullemann og Hilleborg. Visa handler om falsk kjærlighet: Rullemann er en notorisk kvinnemorder, men Hilleborg klarer å overliste ham.

Moderne ridderviser?

Det er få riddere i dagens samfunn, men kjærlighetsmotivene er lett å finne i alle musikksjangre. En tydelig forskjell er at mens middelalderens ridderviser forteller handlinga i ei kjærlighetshistorie – og gjerne har en tydelig moral – beskriver dagens viser følelsene og jegets forhold til en annen person.

Tenk over:

Hva sier moderne kjærlighetsviser om tenke- og væremåten i dagens samfunn?

Historiske personer og hendelser

Historiske viser handler om historiske personer og hendelser. Enkelte av disse visene kan nok ha fungert som partsinnlegg i spesielle situasjoner, der avsenderen tar den ene parts side i framstillinga av det som skjedde.

Det fins neppe noen særnorske historiske folkeviser. Som mye annen folkediktning har de vandra over landegrensene. Roland og Magnus kongjen er et eksempel på ei slik folkevise. Den bygger på det kjente franske kjempediktet Rolandskvadet (fra ca. 1100), som handler om hvordan en av Karl den stores vasaller, grev Roland, faller under et bakholdsangrep ved Roncevaux (kalt Ronsarvollen i visa), et fjellpass i Pyreneene. Bakholdsangrepet gjennomføres av maurerne, men er i virkeligheten arrangert av den franske forræderen Ganelon. Roland blir dermed martyr for sin tro.

Historiske viser i kontekst

Selv om det er historiske hendelser visene beskriver, er de ikke pålitelige kilder til kunnskap om hva som faktisk skjedde. Teksten er gjerne skrevet ned, og antagelig også dikta, lenge etter at hendelsene fant sted. De er prega av myter som har oppstått om personer og hendelser i ettertid. Tekstene viser hvilke verdier og tenkemåter som var viktige i tida de ble skrevet på.

Skrives det historiske viser i dag?

Du kan finne flere moderne sanger om faktiske personer og hendelser. Ofte har de et tydelig politisk budskap, der det ikke er beskrivelsen av hendelsene som står i sentrum, men ei oppfordring til at vi skal bidra til endring eller fordømme ei handling. Slik er det riktigere å kalle dette politiske viser.

Diskuter

  • Hvilke moderne sanger kjenner du til som beskriver en faktisk hendelse eller person?
  • Hvorfor har de moderne tekstene en sterkere samfunnskritikk enn de historiske visene, tror du?
Sist oppdatert 02.11.2018
Skrevet av Jon Møller og Marthe Moe

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale