Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Det som var, og det som komme skal

Temaoppgaver om litteratur som beskriver det som var, og det som en gang skal komme.
Cate Blanchett i rIngenes brorskap i 2001.
Åpne bilde i et nytt vindu

Til alle tider og i alle kulturer har menneskene omgitt seg med mytiske fortellinger om fortid og framtid, om det som var, og det som skal komme. Slik litteratur omtales ofte som visjonslitteratur.

Science fiction er en betegnelse på ulike former for moderne, fantastisk litteratur. Begrepet ble opprinnelig brukt om litteratur som handler om framtida. Her er teknologiske nyvinninger og deres innvirkning på samfunnet sentrale temaer.

Oppgave 1

Om Voluspå

0:00
-0:00

Den eldre Edda er ei samling helte- og gudedikt som blei funnet på Island i 1643. Ingen av eddadikta er signert av navngitte forfattere. Forskerne tror at mange eddadikt kan være skapt i Norge, men de er nedskrevet på Island. Lytt til professor Daniel Haakonsens radioforedrag om diktet "Voluspå" :

 1. Hvorfor heter diktet "Voluspå"?
 2. Hva sier diktet om situasjonen før jorda blei til?
 3. Hvordan kommer ondskapen inn i verden?
 4. Hvordan beskrives ragnarok?
 5. Hvordan skildres den nye jorda etter ragnarok?

Oppgave 2

Se anslaget til filmen Ringenes herre – Ringens brorskap (ovenfor)

Les de ti første strofene i den moderniserte utgaven av Voluspå og les

Johannes´Åpenbaring 6, 1–17

Tekstutdrag: Johannes' åpenbaring 6, 1–17

De første seks seglene blir brutt

1 Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope med røst som et tordenbrak: «Kom!»

2 Og jeg så, og se! – en hvit hest. Og han som satt på den, hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire.

3 Da Lammet brøt det andre seglet, hørte jeg den andre skapningen rope: «Kom!»

4 Og det kom fram en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt ham et stort sverd.

5 Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden.

6 Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.»

7 Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!»

8 Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.

9 Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd.

10 De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?»

11 Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt.

12 Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod,

13 og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm.

14 Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted.

15 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer.

16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet.

17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»

Kilde: Johannes’ åpenbaring

 1. Sammenlikn første del av "Voluspå" med anslaget til filmen Ringens brorskap. Hva har disse to tekstene felles når det gjelder innhold, språk og fortellestruktur?
 2. Sammenlikn strofene 49 til 63 i "Voluspå" med utdraget fra Johannes åpenbaring. Hva har disse to tekstene felles når det gjelder innhold, språk og fortellestruktur?

Oppgave 3

Sammenlikn strofe 43 i diktet Voluspå, strofene 15–20 i folkevisa Rolandskvadet, og utdraget fra Josvas bok i Det gamle testamentet.

Les utdrag fra Josvas bok

Josva 6, 1–6

Israelittene inntar Jeriko

1 Jeriko var lukket og stengt for israelittene. Ingen gikk ut, og ingen gikk inn.

2 Men Herren sa til Josva: «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i dine hender.

3 Dere skal omringe byen; alle krigerne skal gå rundt byen én gang. Det skal du gjøre i seks dager.

4 Sju prester skal bære sju bukkehorn foran paktkisten. På den sjuende dagen skal dere gå sju ganger rundt byen, og prestene skal blåse i bukkehornene.

5 Når hornet lyder, når dere hører støtet fra bukkehornene, skal hele folket sette i et høyt rop. Da skal bymuren styrte sammen, så hver og en kan gå rett inn i byen.»

 1. Hvem var Heimdal, og hvorfor blåser han i Gjallarhornet? Søk på nettet etter informasjon.
 2. Hva skjer når Roland blåser i hornet?
 3. Hva skjer når Josvas menn blåser i hornene sine?
 4. Finn flere eksempler fra folkeeventyr og moderne fantasylitteratur der magiske gjenstander brukes til å beseire en overlegen fiende.

Oppgave 4

Mange framtidsvisjoner er preget av tanker om et "ragnarok" og/eller et framtidig paradis. Sammenlikn Voluspå og Johannes’ åpenbaring med James Orwells brømte framtidsroman 1984 (skrevet i 1949) og Tor Åge Bringsværds novelle Kodémus (1968).

 1. Les strofe 44 og strofene 60–63 i Edda-diktet "Voluspå". Hvilke visjoner har "Voluspå" om framtida?
 2. Les Johannes' åpenbaring kapittel 21 og 22 i moderne utgave i Nettbibelen. Hvilke visjoner har Johannes' åpenbaring om framtida?
 3. Hvilke likheter finner du mellom de to tekstene?
 4. Sammenlikn sidene 5–9 i romanen 1984 med novella "Kodémus". Hva har disse to tekstene felles når det gjelder forestillinger om framtida?
 5. Alle disse fire tekstene handler om framtida. Hva kan grunnen være til at Orwells roman 1984 og Bringsværds novelle "Kodémus" omtales som "science fiction-litteratur", mens "Voluspå" og Johannes' åpenbaring omtales som "visjonslitteratur"?

Oppgave 5

Skriv et dikt eller en kort fortelling om hvordan du ser for deg tilværelsen tusen år fram i tid.

Relatert innhold

Visjonslitteratur er diktning som prøver å skildre en hinsidig verden. Mange av tekstene handler om det som skjer med menneskene etter døden.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 22.11.2018

Læringsressurser

Folkediktning og samtidstekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell