Hopp til innhold

Oppgave

Spørsmål om de første nasjonsbyggerne

Spørsmål til fagteksten De første nasjonsbyggerne.

LK06
En Aften i Norske Selskab. Maleri.

Les gjerne spørsmåla før dufagteksten De første nasjonsbyggerne slik at du vet hva du skal leite etter. Du kan også velge å jobbe med spørsmåla etterpå, for å sjekke hva du har fått med deg.

  1. Hva kaller man den første bevegelsen som jobbet for norsk frihet og selvstendighet?
  2. Gi en kort karakteristikk av hva og hvem Norske Selskab var.
  3. Nevn noen årsaker til at kampen for norsk selvstendighet begynte på slutten av 1700-tallet.
  4. Hvilke to ulike modeller for tenkning om nasjonalstaten inspirerte de norske nasjonsbyggerne?
  5. Hva menes med nasjonsbygging?
Sist oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale