Hopp til innhold

Oppgave

Ja, vi elsker – før og nå

Hva kjennetegnet fedrelandssangene som blei skrevet på 1800-tallet? Hvordan skriver man fedrelandssanger i dag? Sier disse tekstene oss noe om samtidas måte å forstå Norge og "det norske prosjektet" på?

Et norsk flagg som vaier i vinden. Foto.

Nasjonalsangen – en sang for hele folket

På 1800-tallet blei det skrevet mange fedrelandssanger. Noen av disse finner du i tekstsamlinga Nasjonalsanger i dette emnet.

Det er også skrevet nasjonalsanger i vår tid. Stort sett er disse skrevet som bidrag til mer eller mindre uhøytidelige konkurranser, men noe er også dypfølt og brukt ved store nasjonale anledninger. Et eksempel på dette er "Mitt lille land" av Ole Paus.

Hva kan disse tekstene si oss om hvordan vi ser på Norge og det å være norsk i dag?

Oppgave

Ta utgangspunkt i en fedrelandssang fra 1800-tallet og en av de nye tekstene. Sammenlikn dem. Spørsmål du kan stille deg, er:

  • Hva er det som karakteriseres om typisk norsk i teksten?
  • Hva slags funksjon har naturen i teksten?
  • Hvordan framstilles nordmenn i teksten?
  • Er det noe som blir hyllet, i så fall hva?
  • Er det noe som blir kritisert, i så fall hva?
  • Hva er den største forskjellen mellom de to tekstene?
  • Hva sier disse forskjellene deg om Norge før og nå?
Sist faglig oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell