Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nordmannen – Made by Norway

Bates reklamebyrå har lagd en reklamefilm for Aker Solutions der diktet "Nordmannen" av Ivar Aasen har en sentral plass. I bilder og tekst fortelles historien om hvordan naturen har formet Norge og nordmenn.

Gjennom hardt arbeid har nordmenn i generasjoner bygd opp landet – blant annet ved hjelp av naturressurser. Filmen er regissert av Erik Poppe i 2009.

Sammenlign reklamefilmen Made by Norway fra Aker Solutions med diktet Nordmannen av Ivar Aasen.

  1. Hvordan framstilles norsk natur i diktet "Nordmannen"? Og hvordan framstilles nordmannens forhold til naturen?
  2. Hvordan framstilles norsk natur i filmen Made by Norway? Og hvordan framstilles nordmannens forhold til naturen her?
  3. Hvilke filmatiske virkemidler brukes for å skape stemning i filmen?
  4. Hva er likt, og hva er ulikt i de to tekstene?
  5. Hva slags inntrykk får du av norsk natur og nordmenns forhold til natur når du ser diktet og reklamefilmen i sammenheng? Gir teksten og bildene deg de samme assosiasjonene eller "bildene" i hodet?
  6. Hør på intervjuet med Pål Trælvik i reklamebyrået Bates. Hva var viktig for dem når de skulle lage denne reklamen?
CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell