Hopp til innhold

Oppgave

Hva kjennetegner fedrelandssangene?

Hva slags funksjon har fedrelandssanger? Hvordan lovpriser de norske fedrelandssangene Norge og det norske? Er tekstene i de andre nordiske fedrelandssangene like preget av nasjonsbygging som de norske?

LK06
Finsk, norsk, svensk, islandsk og dansk flagg blafrer i vinden. Foto.

Oppgave 1

Velg en av disse fire norske fedrelandssangene:

  1. Hva slags syn på Norge kommer fram i teksten? Begrunn svaret med å vise til eksempel.
  2. Hvordan beskrives naturen? Hvilken effekt har det?
  3. Finn ord med positiv ladning og ord med negativ ladning. Finn eventuelt symboler og metaforer i tekstene. Har noen av disse ordene en nasjonsbyggende funksjon? Begrunn svaret.
  4. Hvis det er mennesker med i tekstene, hvilke egenskaper har de? Hvilket bilde får du av nordmannen i teksten?
  5. Diskuter til slutt: Hvordan fungerer teksten nasjonsbyggende?

Oppgave 2

Sammenlikn den norske fedrelandssangen du har valgt, med enten den svenske nasjonalsangen, Du gamla, du fria, eller den danske nasjonalsangen, Der er et yndigt land .

  1. Hvordan beskrives henholdsvis Danmark eller Sverige i disse landenes nasjonalsanger?
  2. Hvilke egenskaper ved landet legges det vekt på?
  3. Har teksten bare et nasjonalt perspektiv, eller finnes det andre perspektiv i teksten?
  4. Diskuter – er denne teksten like nasjonsbyggende som den norske du sammenligner den med?
Sist oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale