Hopp til innhold

Oppgave

Skriv en resonnerende tekst om nasjonsbyggerne

Du har nå lært om hva som satte debatten om «det norske» i gang, og at jakten på en nasjonal identitet oppsto i et Europa i endring. «Det norske prosjektet» var et identitetsprosjekt.

Nærbilde av en som skrive rpå tastatur. Foto.

Skriveoppgave

Skriv en resonnerende tekst på ca. 800 ord, med utgangspunkt i fagtekster og en eller flere litterære tekster i læringsstien De første nasjonsbyggerne.

  • I teksten skal du gjøre rede for hva som kjennetegner «det norske prosjektet» de første tiåra på 1800-tallet, og hvorfor det var så viktig å finne en nasjonal identitet.
  • Drøft deretter hvilken betydning nasjonal identitet kan ha.

Vurdering

Be læreren din, eller en medelev, om tilbakemelding på teksten du har skrevet. Du kan for eksempel be om tilbakemelding på:

  • bruk av fagbegreper
  • argumenter i drøftinga
  • tekststruktur
Sist faglig oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell