Hopp til innhold

Øvelse

Oppsummering: genitiv

Lag di eiga grammatikkside om genitiv i nynorsk. Nedanfor finn du dei viktigaste råda om bruk av s-genitiv og om andre måtar å uttrykke eigeforhold på. Jobben din er å legge til gode nynorske eksempel, minst to per punkt!

Genitiv i nynorsk

 1. Vi kan bruke s-genitiv ved særnamn. Da fortel s-genitiven kven som eig noko: ...
 2. Vi bruker s-genitiv i nynorsk ved nemningar for mål: ...
 3. På nynorsk vel vi oftast andre uttrykksmåtar enn s-genitiv, for eksempel
  preposisjonsfrasar: ...
  samansette ord: ...
  eigedomsordet sin: ...
  omskriving med ei setning: ...
 4. Eigedomsordet sin bruker vi helst når det er snakk om personar som eig noko: ...
 5. Det finst ei rekke faste uttrykk med s-genitiv som er svært vanlege i talemålet, og derfor også i både bokmål og nynorsk: ...

Det er best å variere mellom dei ulike uttrykksmåtane som er skildra ovanfor. Alt som er gode uttrykksmåtar på nynorsk, fungerer bra også på bokmål!

Sist faglig oppdatert 04.06.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Nynorskkurs

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter