Hopp til innhold

Oppslagsverk og ordliste

Språk- og litteraturhistorie

Samleside med periodeomtaler - ei kronologisk innføring i norsk språk- og litteraturhistorie fra urnordisk tid og fram til i dag.

Ny tidslinje er under arbeid. Her finner du i mellomtiden innholdet:

Norrøn tid 800–1350

Filer

Humanisme og renessanse 1350–1600

Filer

Barokk 1600–1750

Filer

Opplysningstid 1700-tallet

Filer

Romantikk 1800–1850

Filer

Realisme, naturalisme og det moderne gjennombruddet 1850–1890

Filer

Nyromantikk og tidlig modernisme 1890–1905

Filer

Nyrealisme og modernisme 1900–1930

Filer

Modernisme og realisme 1930–1960

Filer

Postmodernisme og realisme 1960–2010

Filer

Sist faglig oppdatert 22.01.2019
Skrevet av Marion Federl og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell