Hopp til innhold

Biologi 1

Feltarbeid og systematikk

Undersøkelser i felt er grunnlaget for kunnskapene vi har om samspillet mellom organismene og det miljøet de lever i. I felt skal dere gjøre egne observasjoner og bruke disse til å se sammenhenger i økosystemer. Kunnskap om systematikk hjelper dere til å systematisere observasjonene.

Systematikk

Systematikk handler om metoder for å sortere jordas organismer i grupper basert på evolusjonært slektskap. Arter plasseres i et hierarkisk system bestående av blant annet arter, slekter, familier og ordener. En felles systematikk er nødvendig for å kunne ta vare på det biologiske mangfoldet.

Læringsressurser

Systematikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell