Hopp til innhold

Informasjonsteknologi (IM-ITK vg2) - BETA

Etikk og yrkesutøvelse

Når du jobber i IT-bransjen, er det viktig å være oppmerksom på de etiske utfordringene du kan møte på, slik at du kan opptre profesjonelt overfor kolleger, brukere og kunder. I dette emnet får du innblikk i dine plikter og rettigheter som ansatt og lærer om miljø og bærekraft i IT-industrien.