Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om domener

Les fagartiklene om DNS-oppslag og oppbyggingen av domener, og svar på disse oppgavene om DNS og domeneoppslag.

Adresselinje i en nettleser. Illustrasjon

Oppgaver

 1. Begrepet domene (på engelsk domain) blir brukt mange ganger i tekstene. Hvordan kan begrepet forstås, og hvordan henger dette sammen med måten vi bruker det på?
 2. Hva er et topp-domene?
 3. Lag en liste over syv nasjonale topp-domener og syv generiske topp-domener.
 4. Velg fire topp-domener (to fra hver kategori), og finn ut hvilke krav som må innfris for å ha et domene under disse topp-domenene.
 5. Gå på fem nettsider du bruker ofte. Vurder domenene og topp-domenene disse ligger under. Påvirker domenet hvor troverdig eller pålitelig du opplever at nettsiden er? Hvorfor det?
 6. Hvilke topp-domener er satt av til testing?
 7. Forskjellige typer oppslag (DNS records) kan gjøres mot DNS. Hva står forkortelsene under for, og hvilken type oppslag brukes de til?

  1. A
  2. AAAA
  3. CNAME
  4. MX
  5. NS

Ekstraoppgaver

Til disse oppgavene skal du bruke ICANN sitt statistikkverktøy fra icann.org. Dette er et sterkt verktøy som kan gi en god innsikt i DNS-forespørslene som gjøres, selv om statistikken ikke er fullstendig.

 1. Hvor mange domene-forespørsler ble på det meste gjort til sammen (alle regionene) siste døgn?
 2. Ranger regionene etter hvor mange domene-forespørsler de hadde på det meste siste døgn.
 3. Generer statistikk for den siste uken. Ser du et mønster i antallet forespørsler gjennom døgnet og uka? Kan du forklare det?
 4. Ut fra ukes-statistikken så vil du sannsynligvis se at grafene for de forskjellige regionene ikke overlapper perfekt. Hvorfor tror du det er slik?
 5. Bruk verktøyet for å finne ut hvilket topp-domene som er mest brukt. Hvor mye mer er det brukt enn det neste på listen?
Sist faglig oppdatert 08.06.2020
Skrevet av Tron Bårdgård

Læringsressurser

Lokale nettverk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter