Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser og vurder filmen Kony 2012

Filmen Kony 2012 er laget av organisasjonen The Invisible Children. Ved hjelp av en omfattende aksjon i sosiale medier ønsker initiativtakeren Jason Russel å mobilisere massene, slik at den ugandiske geriljalederen Joseph Kony blir tatt til fange og stilt for retten innen utgangen av 2012.

Oppgave 1

Analyser filmen Kony 2012

  1. Hvilken sjanger tilhører denne filmen?
  2. Hvilken problemstilling er det denne filmen ønsker å belyse?
  3. Hva er budskapet?
  4. Hvordan er filmen bygd opp?
  5. I filmen møter vi to barn. Hva har disse to barna til felles? Hva er forskjellig? Hvorfor velger Jason Russel å la sin egen sønn ha en rolle i filmen?
  6. Hvilke filmatiske virkemidler er bruk i filmen?
  7. Enkelte har hevdet at filmen er ren propaganda. Hvilke trekk ved filmen bygger opp under en slik forståelse?
  8. Hvordan er filmen blitt tatt imot rundt om i verden?
  9. Hvilken effekt tror du denne filmen vil ha?
  10. Tror du aksjonsgruppen vil nå målet sitt?

Oppgave 2

Skriv en anmeldelse av filmen Kony 2012. Legg anmeldelsen ut på bloggen din.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 11.04.2018

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter