Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyser og vurder filmen Kony 2012

Filmen Kony 2012 er laget av organisasjonen The Invisible Children. Ved hjelp av en omfattende aksjon i sosiale medier ønsker initiativtakeren Jason Russel å mobilisere massene, slik at den ugandiske geriljalederen Joseph Kony blir tatt til fange og stilt for retten innen utgangen av 2012.

Oppgave 1

Analyser filmen Kony 2012

  1. Hvilken sjanger tilhører denne filmen?
  2. Hvilken problemstilling er det denne filmen ønsker å belyse?
  3. Hva er budskapet?
  4. Hvordan er filmen bygd opp?
  5. I filmen møter vi to barn. Hva har disse to barna til felles? Hva er forskjellig? Hvorfor velger Jason Russel å la sin egen sønn ha en rolle i filmen?
  6. Hvilke filmatiske virkemidler er bruk i filmen?
  7. Enkelte har hevdet at filmen er ren propaganda. Hvilke trekk ved filmen bygger opp under en slik forståelse?
  8. Hvordan er filmen blitt tatt imot rundt om i verden?
  9. Hvilken effekt tror du denne filmen vil ha?
  10. Tror du aksjonsgruppen vil nå målet sitt?

Oppgave 2

Skriv en anmeldelse av filmen Kony 2012. Legg anmeldelsen ut på bloggen din.

Sist oppdatert 11.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter