Hopp til innhold

Oppgave

Kraftmaster eller monstermaster?

En oppgave om valg av bilder og mediepåvirkning.

LK06

Oppgaver

Studer de seks bildene ovenfor. Alle bildene viser kraftmaster, sett fra ulike vinkler og i ulike omgivelser. De tre siste bildene er Statnetts egne pressebilder.

  1. Beskriv hvilke konnotasjoner som oppstår ved måten begrepet ”kraftmast” er visualisert på i hvert av de seks bildene.
  2. Hvilke konnotasjoner oppstår når du ser bilde nr. 1 (Hardangeraksjonens bilde av en monstermast)?
  3. Hvilket bilde ville du brukt dersom du tilhørte en aksjonsgruppe som var imot at det skulle bygges kraftmaster på hjemstedet ditt? Begrunn svaret.
  4. Hvilket bilde ville du brukt dersom du skulle sende ut en pressemelding om saken på vegne av Statnett? Begrunn svaret.
  5. Hvilket bilde ville du brukt dersom du skulle dekke saken for regionavisa i hjemfylket ditt? Begrunn svaret.
Sist oppdatert 15.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet