Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kraftmaster eller monstermaster?

En oppgave om valg av bilder og mediepåvirkning.

Oppgaver

Studer de seks bildene ovenfor. Alle bildene viser kraftmaster, sett fra ulike vinkler og i ulike omgivelser. De tre siste bildene er Statnetts egne pressebilder.

  1. Beskriv hvilke konnotasjoner som oppstår ved måten begrepet ”kraftmast” er visualisert på i hvert av de seks bildene.
  2. Hvilke konnotasjoner oppstår når du ser bilde nr. 1 (Hardangeraksjonens bilde av en monstermast)?
  3. Hvilket bilde ville du brukt dersom du tilhørte en aksjonsgruppe som var imot at det skulle bygges kraftmaster på hjemstedet ditt? Begrunn svaret.
  4. Hvilket bilde ville du brukt dersom du skulle sende ut en pressemelding om saken på vegne av Statnett? Begrunn svaret.
  5. Hvilket bilde ville du brukt dersom du skulle dekke saken for regionavisa i hjemfylket ditt? Begrunn svaret.
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 15.04.2018

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter