Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

    • kjenne til sentrale begreper for mediemakt
    • kunne analysere nyhetssendinger ut fra et mediemaktperspektiv
    • forstå hvordan redaksjonelle medier er en maktfaktor i samfunnet
    • forstå hvordan kilder og mediebrukere kan utøve mediemakt