Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurder kommentarer om falske nyheter

Jente som huker av for grønt. Foto

Hvem er du enig med?

Finn en artikkel med kommentarfelt i en nettavis.

Les gjennom kommentarene.

  1. Finn en kommentar som du er enig i.
  2. Finn en kommentar som du er uenig i.
  3. Presenter de kommentarene du har valgt, for de andre elevene i klassen, og begrunn hvorfor du er enig og uenig med kommentatorene.
Sist oppdatert 15.05.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter