Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Mediemakt og ytringsfrihet

En viktig forutsetning i et demokratisk samfunn er at alle har tilgang til informasjon og lov til å ytre seg fritt. Mediene skal være en arena for offentlig debatt, og stille kritiske spørsmål til dem som har makt.

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet