Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan anmelde et medieprodukt ?

En medieanmeldelse er en tekst som gir en kritisk, helhetlig vurdering av et medieprodukt.

Hva er en anmeldelse?

En anmeldelse er en tekst som omtaler og vurderer et produkt. Anmeldelsen er en kritisk helhetlig vurdering, gjerne i personlig form. Som journalistisk tekst skal anmeldelsen både informere om produktet og engasjere leserne følelsesmessig.

I en god anmeldelse bør vurderinger og meninger om produktet være faglig begrunnet. Det er viktig at du husker på at leseren av anmeldelsen ikke kjenner deg og derfor ikke automatisk tar dine meninger for god fisk. Da er det viktig at du begrunner dine meninger ut fra et faglig ståsted.

For å kunne anmelde et medieprodukt må du være i stand til å foreta en analyse. Det betyr at du må kunne identifisere de forskjellige elementene som gjør at medieproduktet har blitt til det det er.

Hva bør en filmanmeldelse inneholde?

La oss si at du skal anmelde en film. Det første du må huske på, er at den som leser anmeldelsen, ikke har sett filmen. Da begynner du med opplysninger om filmens originaltittel, hvem er regissør, hvilke skuespillere er med, hvem har skrevet musikken og så videre. Deretter følger en kort oppsummering av filmens handling, hvilket miljø filmen er spilt inn i, og hvilken sjanger den tilhører. Hvordan er filmen bygget opp dramaturgisk? Kan du for eksempel identifisere noen kjente dramaturgiske modeller? Bygger filmen på en bok eller en autentisk hendelse?

Så begynner du med dine vurderinger. Da skriver du kun om deler som er sentrale i filmen og viktige for leseren:

  • Hva er filmens hovedbudskap?
  • Er fortellermåten kronologisk, eller hopper den i tid?
  • Brukes det symboler i filmen? Hvilken betydning har de?
  • Hvilke forhold mellom mennesker blir tatt opp?
  • Hva er hovedkarakterens funksjon i fortellingen?
  • Hvilken betydning kan forskjellige miljø i filmen ha?
  • Hvilken tone har filmen (f.eks. romantisk, realistisk)?
  • Hvordan fungerer fotografering, klipping og musikk?
  • Hvordan vurderer du skuespillernes prestasjoner?

Det er du som anmelder som velger ut hvilke av disse punktene du synes er viktige å få belyst i din anmeldelse Til slutt kommer din endelige vurdering av filmen. Det er viktig at du så langt som mulig viser at den er faglig begrunnet!

Les mer: Norsk filminstitutt om filmanmeldelse

CC BY-SASkrevet av Stein Vegard Olaussen og Jone Nikolai Nyborg.
Sist faglig oppdatert 04.03.2018

Læringsressurser

Kvalitetskriterier og vurdering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs