Hopp til innhold

Oppgave

Fra han til hun

Hensikten med eksperimentet er å studere hva som skjer nå kjønnsperspektivet i en avistekst endres.

Mann og kvinne

Eksperiment

Del klassen i to. Elevene i hver halvdel deles deretter i mindre grupper. Hver gruppe velger en nettavis eller en papiravis som de vil studere nærmere.

Gruppene som tilhører den ene halvdelen av klassen, skal nå bytte ut ordene han/ham med hun/henne og mann med kvinne i en eller flere nyhetssaker. Bytt også ut bilder av menn med bilder av kvinner.

Gruppene som tilhører den andre halvdelen av klassen, bytter ut ordene hun/henne med han/ham og kvinne med mann i en eller flere nyhetssaker. Bytt også ut bilder av kvinner med bilder av menn.

Velg personer som dere mener kan brukes som kilder eller referansepersoner på lik linje med de personene avisene opprinnelig har valgt. Dersom avisen for eksempel har intervjuet en ekspert på et område, bør dere finne en person av motsatt kjønn som også er ekspert på det samme temaet. Bilder bør erstattes med bilder av personer som figurerer på omtrent samme måte.

Diskuter i klassen:

Hva skjer når kjønnsperspektivet i en avistekst endres?

Sist faglig oppdatert 04.06.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs