Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Vi lever i en filterboble

Når du søker på Google, sørger en algoritme for å gi deg informasjon som stemmer med de synspunktene som inngår i brukerprofilen din. Slik isoleres vi i vår egen kulturelle og ideologiske boble.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06


I denne videoen forteller den amerikanske internettaktivisten Eli Pariser om "filterbobler".

Endringer i nyhetskonsumet

Måten vi konsumerer nyheter på, har endret seg radikalt de siste årene. Stadig færre henter informasjon fra tradisjonelle nyhetskanaler som TV, radio og trykte aviser. I dag mottar vi i økende grad nyheter via digitale plattformer som mobil og nettbrett, og via sosiale medier som Facebook og Twitter.

Skreddersydde tjenester

Nettbaserte mediebedrifter skreddersyr sine tjenester slik at de tilpasses ulike brukergrupper. Tilpassingen skjer ut fra innsamlet informasjon om brukernes preferanser. Det gjelder både kommersielle tjenester, nyhetstjenester og søketjenester. Et godt eksempel er nettbokhandelen Amazon. De vet hva kunden tidligere har kjøpt, og hva andre, som har de samme interessene, har kjøpt. Denne personifiseringen er en bevisst strategi hos de største internettselskapene som Facebook, Google, Microsoft og Yahoo. Men en ting er å samle informasjonen for å selge en vare. Det er noe helt annet når denne informasjonen brukes for å styre vår tilgang til informasjon.

To hunder skriver melding på Internett. Illustrasjon.
En berømt iIllustrasjon av Peter Steiner viser to hunder som opptrer anonymt på nettet. Moderne teknologi gjør at nettgigantene nå vet mye om hvem du er, og hva du foretrekker.

Vi er ikke anonyme på Internett

Det som en gang var et anonymt medium ”hvor ingen visste at du var en hund”, for å bruke tegneren Peter Steiners berømte tegning fra 1993 som eksempel, har blitt et avansert verktøy for å analysere våre personlige data. Ifølge internettaktivisten Eli Pariser har Google siden 2009 skreddersydd søketreffet vårt ut fra det som den algoritmen som Google bruker, tror er det beste søkeresultatet for oss. Den informasjonen vi får, er derfor tilpasset det Google allerede vet om våre interesser og meningsfeller. Facebook, Yahoo og andre leverandører av innhold på nett gjør det samme.

Vi lever i en filterboble

Vi beveger oss mot en verden der Internett viser oss det de tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se, ifølge Eli Pariser. Han mener at ved å kombinere alle disse filtrene, alle disse algoritmene, så får vi det han kaller for en filterboble, vårt eget begrensede informasjonsunivers. Problemet er at vi ikke selv bestemmer hva vi vil ha av informasjon, og at vi ikke vet hva som blir filtrert bort.

Wikipedia (2012) om filterbobler:

En “filterboble” oppstår når en algoritme på en nettside gjør et utvalg av informasjon en bruker søker etter basert på informasjon om brukeren. Det kan være stedsangivelse, tidligere klikk og søking. Som et resultat av dette blir brukeren utestengt fra informasjon som ikke stemmer med ens egne synspunkter og på den måten effektivt isolerer dem inn i dere egen kulturelle og ideologiske boble.

Det blir sagt at det finnes ingen gratis lunsj. Kostnaden ved gratistjenester, som for eksempel Facebook, er at den informasjonen vi gir fra oss, isolerer oss som konsumenter. Algoritmene blir de nye portvaktene for informasjon. De erstatter tradisjonelle portvakter som redaktører og journalister, som tross alt er identifiserbare personer.

Sist oppdatert 09.02.2018
Tekst: Jan-Arve Overland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs