Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Mediehistorie

Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Den viser oss også hvordan tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.

Filmens historie

Filmhistorien handler både om teknisk utvikling, utviklingen av filmspråket, og hvordan film i ulike perioder er tatt i bruk for å påvirke dem som ser på.

Læringsressurser

Filmens historie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale